Amur bílý

Amur bílý   (Ctenopharyngodon idella) patří do čeledi kaprovitých ryb, řád maloostní. Pochází z Číny a do Československa byl dovezen z důvodu likvidace porostů rákosí. Díky jeho prodlouženému střevu, které měří přibližně dvakrát tolik než je délka samotné ryby, může rychle trávit rostlinnou stravu.

POPIS

Amur se tvarem těla podobá tloušti, ale zbarvení má jako kapr. Rozpoznávacími znaky jsou velmi nízko posazené oči, malá široká hlava s dlouhým plochým čelem, krátká hřbetní ploutev, šupiny velikostí i barvou připomínající kapra a válcovité tělo. Hřbet je tmavozelený, boky zlatavé, břicho bílé.

Může dosáhnout délky až 150 cm a hmotnosti 50 kg. V České republice je to ale spíše vzácnost. Největší kusy v Evropě dosahují délky kolem 100 cm a hmotnosti 15 – 20 kg. Dožívá se věku 15 – 20 let. Pro sportovní rybolov je tato ryba velice zajímavá, hlavně proto, že průměrná kusová velikost je podstatně vyšší než u většiny našich ryb.

POTRAVA

Po vylíhnutí se živí převážně zooplanktonem, takto se stravuje jen několik dnů. Poté postupně přechází na stravu rostlinnou, která zahrnuje hlavně vláknité řasy a vodní rostliny. Pokud je chován společně s kapry, žere i krmivo podávané kaprům. Při vyšší teplotě vody přijímá především rostlinnou potravu. Většina zkonzumované potravy ale odchází z těla ven.

ROZMNOŽOVÁNÍ

Protože se Amur bílý mimo svoji domovinu většinou nevytírá, je jeho výskyt závislý na umělém vysazování. Pohlavně dospělým se Amur stává ve věku 4 – 5 let. Tření probíhá v silně proudících tocích, kde je kamenné dno. Jikry se vznášejí volně ve vodním sloupci. Nejčastěji se tak děje v měsíci červnu.

LOV

Amur je vysazován jak k hospodářskémuchovu, tak ke sportovnímu rybolovu. Ve vodních tocích se šíří i pro Amura přirozenou cestou.

Loví se v období od jara do podzimu (nejlépe květen a červen). Nejlepší čas na na lov je v kolem poledne, v podvečer a v noci, konkrétně mezi 19 – 23 hodinou. Amur rád ožírá rákos u břehů, podle čehož se dá vypozorovat jeho výskyt. Výborné návnady jsou rohlíky nebo kostky chleba s kůrkou na hladině. Sportovní rybáři si tuto kaprovitou rybu velmi pochvalují, hlavně díky její bojovnosti.

Napsat komentář