Vyza velká

Vyza velká   je jednou z největších mořských ryb.

 

POTRAVA

Vyza je všežravec, který v dospělosti dokáže sežrat rybu i několik kilogramů těžkou.

 

VÝSKYT

Její výskyt je největší v povodí Kaspického a Černého moře, Azovského moře příležitostně je i v moři Jadeském. Dříve se vyza vyskytovala i v dolních tocích Moravy a Váhu.

 

ROZMNOŽOVÁNÍ

Na svůj druh dosahuje tato ryba pohlavní dospělosti docela pozdě. U samců ve věku 12-14 let, a u samic ve věku 16-22 let. Tato ryba se rozmnožuje třením. Vyzy táhnou do řek ve dvou vlnách: Jarní „rasa“ přitáhne do řek brzy z jara, zatímco podzimní přitáhne v období pozdního podzimu do dolního toku řeky. V řece přezimuje a z jara táhne do výše položených míst. Ke tření dochází v hlubokých proudech se štěrkovým dnem v hloubce 4-12 m, ale údajně i 40 m. Tyto údaje ukazují rozměry koryt potoků o jakých nemá člověk nejmenší ponětí. Jikry tvoří pětinu hmotnosti samice. Počet jiker u jedné samice byl odhadnut na 360 000 až 7 700 000 kusů. Interval mezi jednotlivými výtěry je přibližně 5 let.

Napsat komentář